Начало

Сертификати и отличия

Сертификат за успешно завършено обучение за работа с IPL и Диоден лазер от 11.03.2012 г.

Сертификат за успешно завършено обучение за работа със СПА козметика Jean d'Arcel от 14.03.2009 г.

Certificate Train the Trainer in the Jean d'Arcel Seminar 21.06.2016 г.

Certificate Train the Trainer in the Jean d'Arcel Seminar 04.11.2016 г.

Удостоверение за професионално обучение 2616/26.03.2010 г.